KAESER сайт

јвтоматични камерни машини за опаковане с термосвиваемо филио

јвтоматични камерни машини за опаковане с термосвиваемо филио
title=title=

ћоделите на Minipack-Torre FM76A, FC77A и REPLAY 55C заемат централно м€сто в продуктовата гама на компани€та с иновативен интерфейс и технически подобрени€. ћоделите са оборудвани с електронни компоненти на Schneider Electric.

ћожете да избирате измежду осемте езика с 10 програми за управление.

√ол€м LCD дисплей за лесно управление на машините.

¬ъзможност за автоматичен и ръчен режим на работа.

“ехнически характеристики

ћодел FM76A evo FC77A 

REPLAY 55C evo

«ахранване 200/230/400 3Ph - 230 1Ph 200/208/400 3Ph 200/400 3Ph - 230 1Ph
ћаксимална мощност 3,6 6,6 3,15
ѕроизводителност бр/ч 0-650 0-350 0-500
ћаксимален размер на продукта 500x380x200 800x500x200 500x380x200
–азмер на слепващото устрийство 540x390  840x590 540x390
“егло 198/174 286/338 142/166

 

FM76A

 

FC77A

ѕроизводител / ¬носител Minipack - Torre S.P.A.