KAESER сайт

VAMPO - полиолефиново термосвиваемо фолио

VAMPO - полиолефиново термосвиваемо фолио

 

 

¬ид на термосвиваемото фолио, което се е превърнало в предпочитан избор за опаковане на хранителни и нехранителни продукти.

ѕолиолефиновите термосвиваеми опаковки се предпочитат по различни причини, включително: по-малко миризми при свиване, по-здраво слепване и по-гъвкаво съхранение. ѕолиолефиновите термосвиваеми фолиа н€мат хлор, следователно те не произвеждат хлороводород. ѕолиолефинови€т термосвиваем лист н€ма пластификатори, така че температурата на съхранение не е проблем. ѕолиолефинът може да се съхран€ва в широк диапазон от температури и не се втвърд€ва и омекот€ва в различни среди като PVC термосвиваемото фолио.
“ехнически харакстеристики

ƒебелина на фолиото: 12, 15 и 19micr
Ўирина: от 100 до 2000мм
ƒължина: от 1070 до 3100м